Program för

Svenska Släktföreningen

von Knorrings

släktmöte lördagen den 17 september 2016

40-årsjubileum 1976 - 2016


14:00 Samling i Herrgårdsvåningen på Skansen, restaurang Solliden, Stockholm, för registrering samt kaffe med bröd. Vid fråga om parkering kontakta Sollidsporten 08-4428121. Den 17/9: gå in via Skansens huvudingång, ange endast “von Knorring” så behövs ingen entrébiljett.


15:00 Årsmöte, möteshandlingar erhålles på plats. Släktbandet (Monica, Anna-Karin och Herbert) inleder med spelmansmusik.


Efter årsmötet öppnar "Knorringshoppen", där ni kan köpa Släktboken, accessoarer, tillägg till släktboken m.m.


17:00 Jubileumsmiddag på Nyloftet.

Meny Waxholm med förrätt, anka som huvudrätt samt dessert. Vegetarisk meny samt meny anpassad för matallergiker erbjuds även.


Mera musik med "Släktbandet".


Claës Göran ger oss en kort återblick på Släktföreningens 40-åriga historia och verksamhet.


Harald visar och berättar bl.a. om översten Otto Mauritz von Knorrings nyligen återfunna dagböcker, samt fadern Lars Jacobs dagbok från fångenskapen i Ryssland 1809.


Släktföreningen subventionerar starkt jubileumsmötet, medlemspriset är därför endast 250:-/person inkl. allt! Du som ännu inte betalat medlems-avgiften för 2016 (oförändrad 200:-) passa därför på att göra det i samband med Din anmälan till årsmötet.


Medlemsavgift 200:-. Årsmöte 2016 250:-.

Plusgiro till: Svenska Släktföreningen von Knorring nr 808162-2.

Bindande anmälan och betalning senast 15/8 2016 (ange ev. matallergier).


Varmt välkomna!

Styrelsen