von Knorring 

Om vår släktförening...

Kontakt...

Svenska Släktföreningen von Knorring bildades 1976 vid ett möte på Solliden på Skansen i Stockholm.

Initiativtagare var numera bortgångne Wilhelm von Knorring, även om det före hans insatser fanns idéer om en sådan sammanslutning. Medlemskap i föreningen kan sökas såväl av de som heter von Knorring som de som känner samhörighet med släkten.

Föreningens styrelse väljs av medlemmarna på de släktmöten som hålls vart annat år. Av dessa möten brukar vart annat (dvs vart 4:e kalenderår) vara lite mera påkostat och omfattande.

Föreningens verksamhet präglades under många år av arbetet med att ge ut släktboken. Numera kanske den viktigaste funktionen i stället är att sprida kunskap om släkten och dess historia, samt att arrangera trevliga släktträffar vart annat år. Även om vår släkt redan är en av de mest utforskade så kommer det ändå hela tiden fram ny och spännande information.

Släktföreningen räknar för närvarande drygt ett hundratal medlemmar. Vill Du bli medlem? Klicka här.

Protokoll från våra släktmöten finner Du här.