von Knorring

 

 Bli medlem i vår släktförening...

Start...

 

Självklart skall Du känna Dig välkommen som medlem i Svenska Släktföreningen von Knorring!

Föreningen är öppen för alla som delar vårt intresse om släkten, vår historia mm. Man behöver alltså inte alls heta just von Knorring för att få bli medlem.

Som medlem får Du förmåner som inte kommer andra till del, t.ex. inbjudan till våra släktmöten, rabatter i vår internetbutik, mm.

Och det är enkelt att bli medlem! Medlemsavgiften är 200:- per år, som Du sänder till:

Svenska Släktföreningen von Knorring

pg 808162-2

I dag är vi drygt 100 medlemmar, och vi har plats för flera! Välkommen!