Svenska Släktföreningen von Knorring meddelar...


I Släktbokens Tab 165 på sidan 109 anges:

Nikolai von Knorring (son till Gustav tab. 153), * Weissenfeld 1844 26/6, † S:t Petersburg 1905 4/10; han ärvde Assoküll, som han 1871 26/5 sålde (Wist. 276) till sin släkting Helene von Middendorff, f. von Knorring (tab. 150); statsråd; ∞ 1:o omkr. 1870 m. Alexandrine Caroline Luise Catharina von Baranoff, * Kiev 1840 10/1, † Reval (domk.) 1886 8/2, dotter till generallöjtn. Peter von Baranoff och baronessan Marie Nicolay; skilda; ∞ 2:o m. Ljubov Stegelmann i hennes 2:a g. (∞ 1:o 1869 27/4 m. Michael von Schulmann på Ovinzovo), dotter till gen.major Ewgraf Stegelmann och NN van der Vliet. Nikolai hade barn födda före äktenskapet med den andra hustrun, som ännu inte var skild från sin första make; Nikolai bemödade sig förgäves om att få dessa barn erkända (Pol. 1906 11/12).


Nytt tillägg 5/4 2015 till ovanstående:

1868 10/1 av Estländska adeln vald till 'mandomare' för Wiek; 1869 2/4 avgått på egen begäran; 1876 9/1 äldre assistent till chefen för 2:a distriktets acciskontor i Amurregionen; 1877 12/7 kollegieregistrator med lön fr.o.m. 1876 20/5; 1880 16/5 guvernementssekreterare; 1886 5/1 avsked, placerad på Amurregionens skattekontor utan lön; 1886 27/2 avsked på egen begäran; 1886 12/7 erhållit 1031 rubel för en resa från Chabarovsk till Reval; 1887 2/10 assistent till polischefen i distriktet Insar, guvernementet Penza; 1889 24/5 t.f. polischef därst.; 1889 29/6 St. Stanislaus 3 graden; 1889 1/9 utnämnd till polischef därst.; 1889 30/12 överförd till polismyndigheten för distriktet Luga i guvernementet St. Petersburg; 1890 27/2 titulärråd; 1891 28/1 kollegieassessor; 1892 5/8 överförd till polismyndigheten för distriktet Gdov i guvernementet St. Petersburg; 1894 16/6 hovråd; 1894 20/12 överförd till förvaltningen av kejsarinnan Maria Fedorovnas (1759-1828) grundade stiftelser, och utsedd till förtroendeman i styrelsen för Institutet för flickors utbildning i östra Sibirien; 1895 4/5 utsedd till förvaltare av nämnda institut; 1897 1/2 utsedd till styrelseledamot för Institutet för flickors utbildning i Odessa, med ansvar för förvaltningen; 1898 2/5 utsedd till styrelseledamot för Kejsar Nikolaj I:s Transkaukasiska Institut för flickors utbildning, med ansvar för förvaltningen; 1899 1/1 St. Anne 3 stl.; 1899 1/1 änkeman.


Källa:

Russian State Historical archive, fund 1349, inventory 1, file 1918, sheets 1-8.