Ny släktforskning! 

Kompletteringar till Släktboken...


Till kompletteringarna, rulla nedåt...

Det har nu gått 15 år sedan släktboken publicerades, och allt flera arkiv i olika länder har blivit tillgängliga. I synnerhet gäller detta tyska och ryska arkiv. För de ryska gäller ännu att man endast kan ta del av arkivhandlingar på plats, i respektive arkiv. Därtill de språkliga problemen. Tyska arkiv däremot, har kommit väldigt långt med att offentliggöra sina medeltida urkunder på internet, vilket ju underlättar släktforskandet betydligt.

Vartefter tillgången ökat på biografiska uppgifter om vår släktmedlemmar så finns det också en efterfrågan på att dessa blir kända.

Avsikten är att Släktföreningen under den här rubriken skall publicera kompletterande uppgifter till de i Släktboken omnämnda förfäderna, allt eftersom sådana uppgifter kommer till vår kännedom.

Formen för publiceringen kommer att vara så snarlik Släktbokens som möjligt, dvs nya uppgifter kommer att anges med Släktbokens tabellbeteckning i rubriken. Nya tabeller förses med egen beteckning på samma sätt som skett tidigare, dvs "Tab. XX/1" osv.

Du får mer än gärna sända oss det Du känner till och som saknas i Släktboken! Biografiska uppgifter, såväl som bilder från familjealbum på personer och gårdar.

Intressant läsning tillönskas!

Styrelsen

Anm: I enlighet med personuppgiftslagen (PUL) kommer vi inte att publicera några uppgifter om nu levande personer, vi håller oss alltså till historiska uppgifter.

Senaste nytt:

5/4 2015. Komplettering till Släktbokens Tab. 165 på sidan 109.

5/4 2015. Komplettering till Släktbokens Tab. 118 på sidan 83.

3/4 2015. Omfattande komplettering av Släktbokens Tab. 196 på sidan 118.