Gamla foton…


av Harald von Knorring

För några år sedan köpte vår förening kopior ur det von Knorringska arkivet i Estlands Riksarkiv. Mycket återstår att bearbeta av materialet, men här ses några smakprov på de få ateljéfoton som följde med.

Förr gick man tydligen till fotografen när man ville kosta på sig ett foto på familjen. Inte bara de avbildade personerna ger oss en inblick i dåtidens tillvaro, även ateljén visar en del av dåtidens ideal i stil och smak.

 

På bilden ses Catharina von Knorring, efter det att hon gift sig med gardesryttmästaren greve Wassilij Adlerberg. Catharina var född i Weissenfeld den 19/1 1837. I släktbokens tabell 153 på sidan 106 kan man även läsa att hon var hovdam.

Personerna på följande 2 bilderna har varit okända tills nu. Tack vare efterforskningar i Estlands Historiska Arkiv av Frank von Knorring, Helsingfors, vet vi nu följande, från vänster till höger:

1. Anna. Dotter till nr 2, barnbarn till nr. 3.

2. Anna von Knorring, gift Baranoff (1835-1869). Mor till nr 1 o. 4, sonhustru till nr 3.

3. Sophie von Beckendorff, gift Baranoff (1806-1863). Farmor till nr 1 o. 4, svärmor till nr. 2.

4. Konstantin. Son till nr 2, barnbarn till nr. 3.

Om Anna (nr. 2 ovan) kan mera läsas i släktboken, tab. 153.

Louise Johanna von Knorring (1824-1893), hovdam. Gift i S:t Petersburg 1843 med gardesryttmästaren, greve Hans H. Peter von Tiesenhausen. De nämns i släktboken under tab. 146.

Här fotograferad av L. Angerer, känd fotograf i Berlin på 1800-talet, anlitad av bl.a. kungligheter.