Också en släktforskning....


av Prof. em. Gunnar Adler-Karlsson

Är det sannolikt att Du finns?

För 6 miljoner år sedan var dina förfäder fortfarande bröder med schimpanserna. Sedan vi skiljdes från dom har det gått ungefär 250.000 generationer. Efter att ha räknat lite på detta så slås man av risken av att vi aldrig skulle ha fötts.

En expert på detta är svensken Stefan Arver, en ledande expert på området och som ger några avrundade siffror att spela med. Dom är visserligen inte helt exakta, men tillräckligt säkra för att kunna dra ett par slutsatser.

Eftersom alla former av liv är väldigt sköra har naturen försett alla dessa livsformer av förökning med en rejäl dos av överskottsproduktion.

Det är t.ex. förklaringen till att vi kan äta rysk kaviar på finare restauranger. Störföräldrarna behöver egentligen endast få två överlevande störspermier att reproducera sig, men ändå har naturen givit dem miljoner och åter miljoner ägg och spermier.

På samma sätt har mannen fått en enorm överproduktion av spermier. Varje dag, VARJE DAG, producerar han långt mer än hundra miljoner. Vilket under ett år blir ca 40 miljarder. Och detta har han gjort under ca 20 år av sitt liv mellan 15 och 35 års ålder. Livet varade inte längre än till ca 35 förrän ganska nyligen.

40 miljarder gånger 250.000 gör 10.000.000.000.000.000, eller 10 miljoner miljarder spermier, dvs ett ofattbart stort antal.

Och, vem fanns då före Din mor?

Detta är något enklare att räkna ut. Säg att en kvinna som lever till 35 års ålder får ungefär 20 befruktningsbara ägg, per år i 20 år. Det ger 240 ägg per generation. Så 250.000 generationer av Dina mormors mormödrar före Din mor har producerat något i stil med 60 miljoner sådana ägg.

Säg att det föddes kanske 10 barn i var och en av dessa generationer, även om många av dem tyvärr dog tidigt så föddes dom i alla fall. 10 barn per generation innebär att 2,5 miljoner barn föddes.

Av detta närmar vi oss två slutsatser som förklarar varför Du är ett mirakel på mer än ett sätt.

Två och en halv miljon på över tio miljoner miljarder spermier är så försvinnande lite att det knappast låter sig beräknas, 0,000 000 000 25.  För varje spermie som befruktade ett ägg gick miljoners miljarders ägg förlorade!

Två och en halv miljoner befruktade ägg av 60 miljoner gör att minst 57 miljoner gick förlorade.

Chansen för att Du, efter 250.000 sådana generationer lever är så liten att den närmar sig noll. Att Du och jag över huvud taget existerar är högst osannolikt.

När Stefan Arver funderade över detta drog han slutsatsen att chansen för att vi existerar är så liten att vi faktiskt inte gör det, vår existens är inget annat än en illusion.

Och ändå lever vi!

Men varför är Du just Du? Varför är Du ingen annan?

Men om endast en enda spermie, av dessa 250.000 spermier som faktiskt skapade Din mor hade varit en annan spermie, så skulle Du inte vara Du.

Du skulle ha varit en annan människa. Och om endast ett enda ägg varit ett annat ägg i denna långa kedja av 250.000 mormors mormödrar så skulle Du inte heller ha varit den Du är.

Du skulle åter igen ha varit någon annan.

Ur ett sannolikhetsperspektiv är vars och ens existens inget annat än ett mirakel. Vilket borde ge oss en närmast religiös vördnad för vad som styrt livet i en sådan riktning att just Du och jag lever tillsammans!  

De andra två miraklerna är

1. Livets uppkomst. Att efter 10 miljarder år av död materia i universum så inträffade evolutionens mirakel, att en bakterie förvandlades till Dig och mig.

2. Det kulturella miraklet, som möjliggör att sex och en halv miljarder människor lever på en jord som kunde föda endast ca 10 miljoner jägare och samlare.

Alla tre miraklerna är lika fantastiskt osannolika, och förtjänar verkligen att betraktas som naturens under.

 

 

Gunnar Adler-Karlsson grundade 1979 Capri-institutet och är sedan dess verksam där. Det senaste tillskottet där är världens första filosofipark. Klicka här för att se den på internet.

Enligt Reginakatalogen på Kungliga Biblioteket i Stockholm har av artikelförfattaren har tidigare publicerats följande titlar:

Mendels gåva : vår nästa världsbild : med kritik av SOU 2004:20 : föreläsning på Lindahl-dagen i Uppsala den 3 februari 2005
ISBN 91-7910-646-3

En uppblåst bakteries memoarer / , Stockholm 2003, ISBN  91-631-3941-3 (inb.) :

Evil or biological tragedy? : an attempt at global empathy, lecture by  at the University of Uppsala, Sweden, on November 29th 2001, ISBN 91-7910-358-8

Tankar om västvärldens vishet /  ; översättning från engelskan av Carl Johan Ljungberg i samarbete med författaren, Stockholm 2001.
OriginalMeditation upon western wisdom.
ISBN 91-528-0557-3 (inb.) ;

Meditation upon western wisdom : guide to the Capri philosophical park / by , Stockholm 2000.

VariantMeditations on western wisdom

Riflessioni sulla saggezza occidentale : una guida al parco filosofico di Capri / di , Stockholm 2000.

Intelligensens genesis på gott och ont : socialdarwinistiska funderingar över Böckernas bok för Bokmässan 19 sept. 1999  
ISBN 91-7910-184-4

Superhjärnornas kamp : om intelligensens roll i samhället / , Stockholm 1998. Upplaga 2., omarb. uppl.ISBN 91-7054-892-7 (inb.) ;

Is a new wave of anti-semitism predetermined? / by , Stockholm 1999, ISBN 91-7910-162-3IQ-avel och politik : om missbruk av vetenskap  , Stockholm 1997. ISBN 91-7910-089-9

Superhjärnornas kamp
: om intelligensens roll i samhället / , Stockholm 1997.ISBN  91-7054-837-4 (inb.)

Ingår som del i: monotheistic theory of power [Stockholm] 1993, ISBN 91-7328-976-0
A monotheistic theory of power. 1, or, 10.000 years in 10 pages
A monotheistic theory of power. 2, or, A theory of disintegration, 1994 ;ISBN 91-7328-903-5
A monotheistic theory of power. 3, or, The Cain gene of the adrenalinomaniacs, 1995.
A monotheistic theory of power. 4, or, A new theory of basic human needs, ISBN 91-7910-139-9, Stockholm 1998.

Nyckeln till krisen : klipp och kommentarer om Sverige 1990-92 /  ... ; [i redaktionen: Mikael Esping ...] Utgiven Stockholm : Utbildningsradion, 1993 ; ISBN 91-26-94010-8 ;

Lärobok för 90-talet : om vår överlevnads villkor / Upplaga [Ny utg.] Stockholm 1992., ISBN 91-518-2515-5 ;

Lärobok för 90-talet : om vår överlevnads villkor / ISBN 91-518-2145-1 (inb.) ; Stockholm 1990.

90-luvun oppikirja : eloonjäämisemme ehdoista /  ; suomentanut Reto Halme, Helsingfors 1991 , OriginalLärobok för 90-talet., ISBN 951-884-084-9

Lärobok för 90-talet : om vår överlevnads villkor / Upplaga 2., rev. uppl., Stockholm, 1990 ; ISBN 91-518-2418-3 (inb.) ;

Sverige - världens mest framgångsrika kapitalism? Utgiven Göteborg : Zinderman, 1988 ; ISBN 91-528-0464-X (inb.) ;

Adler-Karlssons lilla katekes : med förklaringar till tio budord för tekniker
, Utgiven Stockholm : Sveriges civilingenjörsförb., 1988 ; ISBN 91-9703-457-6

Skolen - parkeringsplass for unødvendige eller veien til det indre reviret? /  ; til norsk ved Aage Osv. Aakervik 1984, OriginalSkolan - parkeringsplats för onödiga eller vägen till det inre reviret?., ISBN 82-90562-07-1

Adrenalinstinna hannar : om männens makt i samhället, 1985. ISBN 91-528-0447-X (inb.) ;

Ajatuksia työllisyydestä /  ; toim. Mirja Karjalainen ; [käännös: Erkki Rekola], OriginalTankar om den fulla sysselsättningen. Utgiven Kuopio : Kustannuskiila, 1984, ISBN 951-657-127-1

Koulu - pysäköimispaikka tarpeettomille vai tie sisäiseen avartumiseen?
/  ; [suomentaneet Arto ja Kirsti Ingervo], OriginalSkolan - parkeringsplats för onödiga eller vägen till det inre reviret?. Utgiven Helsinki : Tammi, 1984, ISBN 951-30-6029-2

Skolen - parkeringsplads for unødvendige eller vejen til det indre revir? /  ; på dansk ved Jandje Bjørn Hansen og Niels Egelund, OriginalSkolan - parkeringsplats för onödiga eller vägen till det inre reviret?. Utgiven  Hørsholm : Pædagogisk Psykologisk forl., cop. 1984, ISBN 87-88101-36-3

Skolan - parkeringsplats för onödiga eller vägen till det inre reviret? / Stockholm, 1983 ; ISBN 91-518-1619-9

Humanism och konsumism : en pamflett om kulturpolitiken i det snabbt föränderliga samhället, Stockholm : Statens kulturråd, 1981

Kulturrevolution som framtidsberedskap : kamp mot konsumism, nyfattigdom och globala orättvisor, Lund 1980. Serie Särtryck och småtryck från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Lärarhögskolan i Malmö, Lunds universitet, [ISSN: 0349-1188 ;] Nr 341

De tre världarna /  ; övers. av Richard Matz, OriginalThe political economy of east-west-south co-operation., Utgiven Stockholm : Prisma, 1980 ; ISBN 91-518-1175-8 (inb.) ;

Le dialogue Nord-Sud et la réduction des inégalités / W. Howard Wriggins,  ; [trad. Jean Daché] Paris, 1980. OriginalReducing global inequities. Utgiven Paris : Economica, 1980, ISBN  2-7178-0280-0

Alternativt Sverige : [visioner, fakta och funderingar om ett framtida Sverige ur en artikelserie i veckotidningen Arbetaren] / med  ... Utgiven Stockholm : Arbetaren i samarbete med Federativ, 1979 ;

Tanker om den fulle sysselsettningen /  ; overs. av Knut Jemterud, Oslo 1979. ISBN 82-00-01893-8

Ungdom utan arbete : antologi / med bidrag av  ... ; sammanst. av Leif Duprez ; [träsnitt: Marja Ruta], Stockholm : Brevskolan, 1979 ; ISBN 91-574-0051-2 ;

Arbete i tredje världen : antologi / med bidrag av  ... ; sammanst. av Leif Duprez, Stockholm : Brevskolan, 1979 ; ISBN 91-574-0050-4
Partiledarna och atomkraften. Stockholm 1979 ISBN 91-518-1344-0 ;

Ett samhälle utan moral / Göteborg 1979 ; ISBN 91-528-0306-6 ;

Ny livsstil : vision eller nødvendighed / Bengt Fåglefelt ... i samtale med:  ... OriginalNy livsstil - vision eller nödvändighet., Utgiven København : Unitas, 1979, ISBN 87-7517-119-8

Der Kampf gegen die absolute Armut : die Kluft zwischen Nord und Süd wird immer grösser : was können wir tun? /  ; [aus dem Englischen übers. von Hansheinz Werner], OriginalStruggle against the absolute poverty. Upplaga Deutsche Erstausgabe. Fischer-Taschenbuch-Vlg, 1978, ISBN 3-596-24201-0

Tankar om den fulla sysselsättningen : ett arbetspapper / , Stockholm, 1978 ; ISBN 91-518-1266-5 ;

Reducing global inequities
/ W. Howard Wriggins, Utgiven New York : McGraw-Hill, cop. 1978, 1980s project studies / Council on Foreign Relations, [ISSN: 99-0125730-1],

Innehåll S. 119-180:
Eliminating absolute poverty : an approach to the problem / ISBN 0-07-071925-X (inb.) ISBN 0-07-071926-8 (hft.)

Tankar om den fulla sysselsättningen : ett arbetspapper / , Stockholm, 1977 ;ISBN 91-518-1188-X ;

Nej til fuld beskæftigelse, ja til materiel grundtryghed : et arbejdspapir / af  ; [overs. fra svensk af Agnete Olsen], København : Erling Olsens forl., cop. 1977, ISBN 87-87711-00-1

Ny livsstil - vision eller nödvändighet : samtal med  ... / Bengt Fåglefelt, Carin Hultén och Urban Karlström, Vällingby, 1977 ; ISBN  91-7068-048-5

Entwicklungshilfe in der Sackgasse. Utgiven Frankfurt am Main, cop. 1977, Serie Brennpunkte, [ISSN: 0340-5907 ;] Nr 7. Innehåll S. 57-68: Kampf gegen die absolute Armut / ISBN 3-436-02419-8

Economics in institutional perspective : memorial essays in honor of K. William Kapp / ed. by Rolf Steppacher ...Utgiven Lexington, Mass. : Lexington books, cop. 1977, Bibliografi S. 221-226: Bibliography of K. William Kapp

Innehåll S. 3-1O:
The meaning and validity of institutional economics / Gunnar Myrdal. S. 85-92: Bioeconomics : a coming subject / ISBN 0-669-00977-6

The political economy of East-West-South co-operation : [Die politische Ökonomie der Ost-West-Süd Kooperation] = [Politiceskaja ekonomija kooperacii mezdu Vostokom, Zapadom i Jugom], Variant[Die politische Ökonomie der Ost-West-Süd Kooperation]., Variantpolitische Ökonomie der Ost-West-Süd Kooperation].Variant[Politiceskaja ekonomija kooperacii mezdu Vostokom, Zapadom i Jugom]. Utgiven Wien ; New York : Springer-Vlg, 1976, ISBN 3-211-81385-3 (Wien), ISBN 0-387-81385-3 (New York)

Lärobok för 80-talet
/  ; Stockholm, 1976 ; ISBN 91-518-1103-0 ;

Lärobok för 80-talet
. Studiehandledning, Utgiven Stockholm : Brevskolan, 1976 ; Ingår som del i: Adler-Karlsson, Gunnar, 1933- Lärobok för 80-talet Stockholm : Prisma, 1975 [ISBN: 91-518-0045-4], ISBN 91-7026-664-6 ; ISBN 91-518-0045-4 (hela verket)

Lærebog for 80'erne : et antikonsumistisk manifest /  ; på dansk ved Hanne Danielsen, Utgiven København : Fremad, 1976, ISBN 87-557-0676-2

Mot ett nytt kallt krig? : En ny internationell ekonomisk ordning? : to artikler / af , Utgiven Roskilde, 1976.  [ISSN: 99-0131492-5 ;] Nr 1976:2, Faks. av artiklar tidigare publ. i: Rapport från SIDA ; 1975:8 resp. Tiden ; 1975:9

De multinationella företagens roll i det internationella systemet : utkast till en systematisering : studier för 1974 års försvarsutredning / Institution 1974 års försvarsutredning, Skriftserie / Institut for offentlig regulering og planlægning, samt sociale strukturer og processer, [ISSN: 0105-273X ;] Nr 3

Vad kan du och jag göra åt framtiden? : utgångspunkter för en konstruktiv debatt / [red. av] Birgitta Hambraeus och Emin Tengström under medverkan av  . Stockholm, 1976 ; ISBN 91-0-041444-1 ;

Lärobok för 80-talet / Utgiven  Stockholm, 1975, ISBN 91-518-0045-4

De multinationella företagens roll i det internationella systemet : utkast till en systematisering : studier för 1974 års försvarsutredning / Stockholm, 1975 ; 1974 års försvarsutredning, ISBN 91-38-02650-3

El socialismo funcional en Suecia : la teoría sueca para una socialización democrática /  ; [versión castellana de Cristobal Piechocki] Buenos Aires : Paidos, 1975

Harrying and carrying capacity : [a Swedish contribution to the United Nations World population conference] /  ; [publ. by the Royal Ministry for foreign affairs], Stockholm, 1974 ; ISBN 91-38-01952-3

Kinoteki shakaishugi : chudo keizai he no michi / Gunna Adora-Karuson cho ; Maruo Naomi, Nagayama Yasuhiko yaku, OriginalFunktionssocialism. Utgiven Tokyo : Daiyamondo-sha, Showa 49[1974]

Funktionssocialisme : alternativet mellem kommunisme og kapitalisme / på dansk ved Annelise Malmgren, Utgiven København : Fremad, [1973], ISBN 87-557-0399-2

Kubareport : Sieg oder Niederlage /  ; [aus dem Schwedischen von Ulla und Kurt Schmid], OriginalKuba, Wien : Europaverlag, cop. 1973, ISBN 3-203-50432-4

Idän ja lännen kauppasuhteet / suomentanut Ilkka Taipale, Original Handeln mellan öst och väst.Utgiven Porvoo ; Helsinki : W. Söderström OY, 1972, ISBN 951-0-00437-5

Författare Athar, Ikbal, Pakistan : ett u-lands våndor / [förord av ] ; [övers.: Ralf Eriksson] Stockholm, Forum, 1972 ; ISBN 91-37-05187-3

Hyckleriets årtionde / Utgiven Stockholm, 1971 ; ISBN 91-518-0113-2

Kuba : seger eller nederlag? / Utgiven  Stockholm, 1971 ; ISSN: 99-0125244-X

Reclaiming the Canadian economy : a Swedish approach through functional socialism /  ; with an introd. by Abraham Rotstein, Utgiven Toronto : Anansi, 1970, ISBN 0-88784-708-0 (hft.) ISBN 0-88784-709-9 (inb.)

Funktionssocialism : ett alternativ till kommunism och kapitalism / , 2a upplagan, 1970. uppl. ISSN: 0502-7543 ; Nr 31

Västerns ekonomiska krigföring 1947-1967 /  ; med ett förord av Gunnar Myrdal ; auktoriserad övers. av Gull Brunius, Utgiven  Stockholm 1970 ; ISSN: 99-0110911-6, Anmärkning Utgör ett av förf. utfört sammandrag av Western economic warfare 1947-1967

Vestblokkens økonomiske krigføring 1947-1967 / [med forord av Gunnar Myrdal] ; overs. av Kristian Gleditsch,  Oslo : Pax, [1970]

Handeln mellan öst och väst : en allmän översikt /  ; övers. från eng. av Vanja Lantz, Uppsala 1969 ; ISSN: 0502-7543 Nr 44, Anmärkning Omarb. svensk uppl. av rapport till UNCTAD

Functional socialism : a Swedish theory for democratic socialization /
[omarb. övers. av Funktionssocialism], Utgiven  Stockholm 1969 ; ISSN: 99-0330598-2

Det militär-industriella brödraskapet i USA / Utgiven Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 1969 ; Strategisk bulletin, [ISSN: 99-0393296-0 ;] Nr 5:1969:6

Fredspolitik och kristen tro / under redaktion av Anders Jeffner och Bo Wirmark ;  ... Stockholm : Verbum, 1969, ISSN: 99-0110500-5 ; Nr 6

Författare Sik, Ota,
Sanningen om den tjeckoslovakiska ekonomin / övers.: Tor Molin ; granskning och förord: Stockholm : Bonnier, 1969 ;ISSN: 99-0119059-2

Krig utan seger : 12 kapitel i det kalla krigets historia /  ... Utgiven Stockholm : Sveriges radio, 1968 ; ISSN: 99-0122366-0

Western economic warfare 1947-1967 : a case study in foreign economic policy / by  ; with a foreword by Gunnar Myrdal, Utgiven Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1968 ; ISSN: 0348-3614 ; Nr N.S., 9, Diss.anmärkn. Diss. Stockholm : Univ.

Dilemmat Amerika : en bok om makt / red. av Erik Janson och Göran Sarring med bidrag av ... Stockholm, 1968, ISSN: 99-0344976-3 ; Nr 6,  ISSN: 0509-5069

Koexistenz zwischen Ost und West : Konflikt, Kooperation, Konvergenz / mit Beiträgen von Adolf Adam ... hrsg. von Hans Mayrzedt und Helmut Romé, Wien,1967, Europäische Perspektiven, [ISSN: 0014-2719], Innehåll S. 243-259: Adler-Karlsson, G., Der Circulus vitiosus der Autarkie im Ost-West-Handel

Funktionssocialism : ett alternativ till kommunism och kapitalism /  Utgiven Uppsala : Stockholm : Stockholm : Fören. Verdandi ; Prisma ; Seelig, 1967 ; ISSN: 99-0330598-2, ISSN: 0502-7543, Nr 31


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Three other items by and on :

1.
Handbuch der deutschen Aussenpolitik, Herausgegeben von Hans-Peter Schwarz, Piper Verlag, München & Zürich 1975, Der Ost-West-Handel. Seite 314.

2.
Lexikon des Sozialismus, Herausgegeben von Thomas Meyer et al, Bund Verlag, 1986, Dualwirtschaft, Seite 140, Funktionaler Sozialismus, Seite 194 und Schwedisches Modell, Seite 544.

3.Gerard Aalders & Cees Wiebes, The Art of Cloading,  in Swedish: Affärer till varje pris. Wallenbergs hemliga stöd till nazisterna. Wahlströms 1989  (where you, in the introduction, will find the reason why GAK had to leave Sweden and has lived outside of Sweden since 1968.)